RECOMANDĂRI ÎN POLIPECTOMIA ENDOSCOPICĂ ÎN FUNCȚIE DE PATOLOGIA ȘI MEDICAȚIA PACIENTULUI (II)
Polipectomia endoscopică trebuie luată în considerare chiar din momentul în care pacientul se programează pentru efectuarea colonoscopiei, deoarece această procedură presupune ajustarea în prealabil a tratamentului anticoagulant și antiagregant. Recomandările privind întreruperea și/sau înlocuirea tratamentului sunt diferite în funcție de...
CIRCUITUL PACIENTULUI CU CANCER COLORECTAL ÎN PROGRAMUL DE SCREENING
Prima etapă necesară pentru a putea evidenția cancerul colorectal este efectuarea unei colonoscopii. După ce tumora este vizualizată, sunt prelevate 4-6 biopsii. Ulterior, se examinează aceste biopsii de către medicul anatomopatolog, care stabilește cu certitudine diagnosticul de cancer colorectal. După...
PRELEVAREA DE MATERIAL BIOPTIC DIN TUMORILE COLORECTALE
Colonoscopia completată de prelevarea de biopsii este explorarea care stabilește diagnosticul de certitudine în cazul unei formațiuni tumorale localizate la nivelul colonului și rectului . În momentul în care, în timpul colonoscopiei, este decelată o formațiune tumorală ce nu poate...