CIRCUITUL PACIENTULUI ÎN CADRUL CENTRULUI DE PREVENȚIE AL PROGRAMULUI DE SCREENING ROCCAS

Etapele de depistare, diagnostic și tratament din cadrul programului de screening ROCCAS  sunt realizate de o către o echipă multidisciplinară formată din medici specialiști gastroenterologi, anatomopatologi, anesteziști, imagiști, oncologi și chirurgi. Colonoscopiile sunt efectuate cu sedare, sub atenta supraveghere a medicului anestezist, exceptând pacienții cu risc anestezic mare și cei care și-au exprimat dorința de a face procedura fără sedare.

Leziunile preneoplazice descoperite în timpul procedurilor sunt  rezecate endoscopic, iar în cazul în care rezecția nu se poate efectua în cursul aceleiași proceduri, pacienții sunt reevaluați endoscopic ulterior prin sistemul public de sănătate. Dacă în timpul colonoscopiei sunt evidențiate formațiuni tumorale sau alte leziuni al căror diagnostic de certitudine necesita confirmare histopatologică, se  prelevează biopsii care sunt trimise către laboratorul de anatomie patologică din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, iar probele sunt examinate de către medici specialiști anatomopatologi cu experiență. Pacienții diagnosticați cu cancer de colon sau rect în cadrul programului pot  beneficia de explorări suplimentare necesare stabilirii extensiei locale și la distanță a bolii.