RECOMANDĂRI ÎN POLIPECTOMIA ENDOSCOPICĂ ÎN FUNCȚIE DE PATOLOGIA ȘI MEDICAȚIA PACIENTULUI

În momentul în care o persoană este programată pentru o endoscopie digestivă inferioară se ia în considerare și o posibilă rezecție a polipilor colonici dacă aceștia sunt identificați pe parcursul explorării. Înainte de această procedură, medicația anticoagulantă și antiagregantă trebuie modificată conform recomandărilor medicului gastroenterolog. Există însă anumite patologii care necesită un consult cardiologic anterior polipectomiei. Medicația antiagregantă des utilizată este clopidogrelul, ticagrelorul sau prasugrelul și/ sau aspirina.

Recomandările sunt:

  • Dacă pacientul a fost diagnosticat cu boală cerebrovasculară, cardiopatie ischemică, fără inserție de stent coronarian sau cu o patologie vasculară periferică, se oprește administrarea clopidogrelului, ticagrelorului sau prasugrelului cu cinci zile înainte de efectuarea endoscopiei. Se continuă administrarea aspirinei dacă era deja prescrisă.
  • Dacă pacientul are stent coronarian inserat, este necesar un consult cardiologic. Se va lua în considerare oprirea administrării de clopidogrel, ticagrelor sau prasugrel înainte cu cinci zile de efectuarea endoscopiei dacă au trecut mai mult de 12 luni de la montarea unui stent coronarian farmacologic activ sau dacă a trecut mai mult de o lună de la inserția unui stent metalic coronarian. Și în aceste situații se continuă administrarea aspirinei.