RECOMANDĂRILE DE URMĂRIRE A PACIENȚILOR DUPĂ REZECȚIA POLIPILOR COLONICI

Rezecția polipilor colonici, denumită polipectomie, se realizează cel mai frecvent endoscopic, atunci când pacientul efectuează colonoscopia și sunt depistate aceste leziuni premaligne.

În funcție de numărul, dimensiunea și rezultatul histopatologic ale polipilor rezecați sunt enunțate recomandările de monitorizare colonoscopică a pacientului.  În prezent, în România sunt utilizate recomandările ghidurilor europene, care detaliază intervalul de urmărire endoscopică postpolipectomie în funcție de diversele situații apărute în practică. De menționat că pentru a putea fi puse aplicate aceste recomandări este necesară efectuarea unei colonoscopii adecvate.

După rezecția polipilor și sosirea rezultatului histopatologic al acestora pacientul va primi de la medicul care a efectuat colonosocopia recomandările cu intervalul de repetare a colonoscopiei.