Comunicarea cu participanții

În cele mai multe cazuri, medicul de familie va decide dacă pacientul primește testul de hemoragii oculte sau are nevoie de alte investigații pe care le va recomanda. În caz de eligibilitate pentru screening, se va explica pacientului modalitatea de recoltare a testului la domiciliu, atât de către personalul medical implicat, cât și prin furnizarea de materiale informative - explicații scrise și diagrame care ilustrează modul de recoltare și depozitare a probei până la momentul returnării către medicul de familie. Rezultatul testului va fi comunicat pacientului de către medicul de familie.

Discuția cu medicul de familie poate conduce către depistarea factorilor de risc pentru CCR.

Pentru o comunicare eficientă, medicii de familie vor avea în vedere următoarele aspecte, astfel încât mesajul să fie transmis într-un mod unitar participanților:
- Folosirea de termeni simpli, non-medicali, într-un limbaj adecvat nivelului de înțelegere al persoanei;
- Limitarea cantităţii de informaţii: să se furnizeze doar informațiile importante, care au legătură cu beneficiile screeningului, cu menţiunea de “servicii fără plată, fără durere, cu timp redus de aşteptare”;
- Temele importante se vor relua / verifica la sfârşit pentru a fi siguri că informaţia esenţială a fost reţinută;
- Se va acorda atenție întrebărilor - nelămuririle persoanelor contactate trebuie clarificate, nu ignorate, amânate, fără a primi clarificări;
- Interacţiunea cu persoanele contactate să fie cât mai pozitivă. Se știe că experiența medicală poate fi neplăcută, de aceea pacienții trebuie informaţi privind procedura medicală.

Care sunt avantajele dumneavostră, ca medic de familie, daca participați în proiect?

1. Plată din bugetul proiectului.

2. Îmbogățirea ofertei cabinetului dumneavoastră față de pacienți prin oferirea de servicii suplimentare și gratuite pentru depistarea cancerului colorectal.

3. Posibilitatea de a atrage noi pacienți prin promovarea și oferirea serviciului de screening.

4. Colaborarea cu instituțiile implicate în programul de screening la nivel județean și național (Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Centrul de Gastroenterologie al UMF din Craiova).

5. Promovarea dumneavoastră în randul populației din Regiunea SV Oltenia și posibilitatea înscrierii de noi pacienți precum și promovarea în cadrul campaniilor organizate pe parcursul derulării proiectului.

6. Oportunitatea de a participa în cadrul altor programe de screening desfășurate de instituțiile mai sus menționate.

7. Suport logistic și sesiuni de instruire cu privire la desfășurarea programelor de screening.

8. Educație medicală oferită de specialiști în domeniu.

Circuitul pacientului în programul de screening - 5 pași simpli.

Important! Testele desfășurate în cadrul proiectului sunt GRATUITE!

1. Pacienții vor fi identificați în baza listelor oferite de către dumneavoastră pentru includerea în proiect. Activitatea de screening va cuprinde toate procedurile medicale care conduc la diagnostic în conformitate cu recomandările OMS.

2. Pacienții vor primi într-o primă etapă scrisori personalizate prin care vor fi invitați să participe în mod voluntar la programul de screening. Conținutul scrisorilor de invitație va cuprinde atât date despre protocolul de înrolare în programul de screening cât și explicații despre testele ce urmează să fie utilizate. Cei ce vor răspunde pozitiv invitației, se vor adresa dumneavoastră sau pot apela linia telefonică pusă la dispoziție în cadrul proiectului.

3. Primul pas pentru înrolarea pacientului îl reprezintă exprimarea în scris a acordului informat al acestuia de participare la program, respectiv semnarea consimțământului informat. Pacientul va fi rugat de asemenea să răspundă împreună cu medicul de familie la un chestionar legat de prezența unor simptome, istoric familial sau personal de cancer de colon – activitate cu durată de aproximativ 5-10 minute.

4. În urma aplicării chestionarului, medicul de familie va decide dacă pacientul primește testul de hemoragii oculte sau are nevoie de alte investigații pe care le va recomanda. În caz de eligibilitate pentru screening, se va explica pacientului modalitatea de recoltare a testului la domiciliu, atât de către personalul medical implicat, cât și prin furnizarea de materiale informative - explicații scrise și diagrame care ilustrează modul de recoltare și depozitare a probei până la momentul returnării acesteia către medicul de familie. Rezultatul testului va fi comunicat pacientului de către medicul de familie. În funcție de rezultat, pacientului i se va recomanda – reevaluare prin test de hemoragii oculte peste 2 ani în caz de rezultat negativ, sau evaluare colonoscopică.

5. În cazul în care se va indica evaluarea colonoscopică – se va stabili o programare pentru examinare la un medic specialist gastroenterolog în Centrul de Gastroenterologie și Hepatologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova. Pacientului i se va explica în prealabil în ce constă procedura, cum se efectuează pregătirea pentru colonoscopie și i se vor furniza materialele necesare pentru pregătire.