RECOMANDĂRI ÎN POLIPECTOMIA ENDOSCOPICĂ ÎN FUNCȚIE DE PATOLOGIA ȘI MEDICAȚIA PACIENTULUI (II)

Polipectomia endoscopică trebuie luată în considerare chiar din momentul în care pacientul se programează pentru efectuarea colonoscopiei, deoarece această procedură presupune ajustarea în prealabil a tratamentului anticoagulant și antiagregant. Recomandările privind întreruperea și/sau înlocuirea tratamentului sunt diferite în funcție de clasa de anticoagulante utilizate.

În ceea ce privește pacienții aflați sub tratament cu anticoagulante orale directe (dabigatran, rivaroxaban, apixaban și edoxaban), recomandările sunt:

  • Ultima doză de anticoagulant se administrează cu trei zile anterior procedurii;
  • În cazul tratamentului cu Dabigatran, la pacienții cu CrCL (eGRF) între 30-50 ml/min, se administrează ultima doză cu cinci zile înainte de efectuarea colonoscopiei;
  • La orice pacient care prezintă o deteriorare rapidă a funcției renale ar trebui consultat medicul hematolog, medicul cardiolog și medicul nefrolog;
  • Se reîncepere administrarea tratamentului anticoagulant la două – trei zile după efectuarea polipectomiei.