ROLUL MEDICULUI DE FAMILIE ÎN PROGRAMUL DE SCREENING AL CANCERULUI COLORECTAL

  • Identifică activ pacienții eligibili;
  • Informează pacienții despre studiu și obține acordul de participare;
  • Folosește un chestionar de apreciere al gradului de risc pentru CCR;
  • În funcție de rezultat, oferă pacientului un test rapid pentru hemoragii oculte, testul FIT;
  • Consiliază pacientul în ceea ce privește efectuarea colonoscopiei;

– Identificându-l ca având risc sporit în urma chestionarului,

– În urma unui nou consult, cu interpretarea testului de hemoragie ocultă.